Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google

Hur ska vi fira att jag slutar på PRI

Fika vanliga tiden fredag
AW på fredag
Kan inte något av alternativen

Results

111 Votes in 353 days
Created 28th November 2018 - 1:10 AM

Results Breakdown - Part 2 / 6

Fika vanliga tiden fredag
37
33%
AW på fredag
40
36%
Kan inte något av alternativen
34
31%
Report Poll

Geographical Breakdown - Part 5 / 6

Comments

Share This Poll