Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google
कोल्हापुरच्या जनतेने सर्व गणेशोत्सवा मध्ये भरभरून प्रेम दिले आहे, त्यास्तीच हा छोटासा संवांद आपल्या सोबत आम्हाला आपली प्रतिक्रिया कळवा जेणे करून आम्ही नव्या उमेदीने व जोशाने आपल्यासाठी अश्याच छान कलाकृती सादर करू    

आपण पाहिलेल्या कोल्हापूर गणेशोत्सव २०१८ सजीव देखाव्या मधील मित्रप्रेम मंडळ ताराबाई रोड, कोल्हापूर यांचा सजीव देखावा "एक मराठा लाख मराठा" हा सर्वोत्कृष्ट होता का ?

होय
नाही
बघितला नाही
बघणार आहात
सीडी विकत घेणार

Results

180 Votes in 422 days
Created 19th September 2018 - 11:19 PM

Results Breakdown - Part 2 / 6

होय
152
84%
नाही
7
4%
बघितला नाही
7
4%
बघणार आहात
12
7%
सीडी विकत घेणार
2
1%
Report Poll

Geographical Breakdown - Part 5 / 6

Comments

Share This Poll