Upgrade to view all responses and remove ads. Get your first 14 days free

Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google
Als we weer kunnen beginnen met de schilderlessen, wanneer wilt u dan starten dit jaar?
Name:
1 juni, zonder vakantiestop
1 juni, met vakantiestop die ik per email doorgeef
1 juli, zonder vakantiestop
1 juli, met vakantiestop die ik per email doorgeef
1 augustus
1 september