Stjeler Big Tech og mediene demokratiet?
Ja
Nei
Vet ikke