Souhlasíte s výstavbou západního obchvatu Krnova?
ANO
NE