Ko će biti Općinski načelnik Zavidovića?
Nedžad Mahmutović (SBiH)
Damir Memić (SDP)
Zijad Džaferović (PDA)
Nagib Mujkić (SDA)
Samir Šibonjić (A-SDA)
Hašim Mujanović (NBL)
Selvedina Uljić (SP/U)