Cilat tema dëshironi të trajtohen në gazetën Koha?
Кои теми сакате да се третираат во весникот Koha?
Ulja e gjobave në komunikacion
Намалување на казнитe во сообраќајот 
Çdo vit zgjedhje, a është mirë?
Секоја година избори, дали е toa добро?
Ikja e të burgosurve
Бегствата на затворениците
Çka fshihet pas kredive të shpejta?
Што се крие зад брзите кредити?