Upgrade to view all responses and remove ads. Get your first 14 days free

Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google

Suuline tööleping

Kui pikaks ajaks võib sõlmida suulise töölepingu?
2 nädalaks
4 kuud
30 kalendripäeva
Kui töösuhe suulise töölepinguga töösuhe on kestnud üle seadusega ettenähtud kestvuse, siis ...
tööleping lõpeb automaatselt
tööleping jätkub tähtajatuna
loetakse tööleping pikendatuks veel kaheks nädalaks
Millal loetakse suuline tööleping sõlmituks?
töötaja tööle lubamisega
järgmisest päevast
kahe nädala pärast
Kas suuline tööleping tuleb sisse kanda Töötamise Registrisse?
jah, igal juhul
ei, sest Töötamise Register on kirjalik dokument
ainult siis, kui suulist töölepingut on teist korda pikendatud
Kuidas määratakse vaidluse korral tööaeg (täistööaeg/ osaline tööaeg) suulises töölepingus?
tööandja ütluse alusel
töötaja ütluse alusel
eeldatakse, et töötaja asus tööle täistööajaga
Kas suulise töölepingu lõpetamisel peab järgima seaduses ettenähtud etteteatamise tähtaega?
ei pea
peab küll
peab, kui see on kestnud üle 2 nädala
Kas suulise töölepinguga töötajat saab koondada?
ei, sest puudub kirjalik leping, mille alusel koondada
saab küll, kui töö otsa saab
ainult siis, kui suuline tööleping on kestnud üle nelja kuu
Kuidas määratakse vaidluse korral suulise töölepinguga töötaja töötasu?
kui ei suudeta tõendada, siis on seadusega ettenähtud miinimumtasu
tööandja ütluse järgi
harilikult sarnastel asjaoludel makstav tasu
Kui pikk peab olema suulise töölepinguga 0,5 koormusega töötaja puhkus?
14 kalendripäeva
puhkust ei saa, sest suuline tööleping kestab ainult 2 nädalat
28 kalendripäeva
Mida saab tööandja teha suulise töölepinguga töötajale, kes käib vabal ajal konkurendi juures tööl?
hoiatada
alandada töötasu
mitte midagi
0
{"name":"Suuline tööleping", "url":"https://www.poll-maker.com/QVYNFS","txt":"Kui pikaks ajaks võib sõlmida suulise töölepingu?, Millal loetakse suuline tööleping sõlmituks?, Kui töösuhe suulise töölepinguga töösuhe on kestnud üle seadusega ettenähtud kestvuse, siis ...","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}