Upgrade to view all responses and remove ads. Get your first 14 days free

Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google
Kāds mērķis ir Darba likuma komentāriem?
Palīdzēt likuma interpretācijā, tā piemērošanā
Sniegt komentarus ir valsts prasība
Pierādīt, ka Varul ir viedoklis par visu
Nezinu
Prakses laikā mani pienākumi būs?
Apkopot un analizēt tiesu spriedumus un tiesību doktrīnu darba tiesību jomā
Dzert kafiju un runāt ar kolēģiem
Zvanīt likumdevējam un noskaidrot Darba likuma un tā grozījumu mērķi un piemērošanu
Viss iepriekš minētais
Kāds, Tavuprāt, būs atalgojums par šo darbu?
LIELS paldies
Neatsverama pieredze
Lieliski pavadīts laiks ar draudzīgiem un kompetentiem cilvēkiem
Viss iepriekš minētais
Tev jāuzraksta pētnieciskais darbs, kāda būs Tava stratēģija?
Sākšu uzreiz, jo tas varētu būt interesanti
Pēdējā dienā ķeršos klāt rakstīšanai
Pēc dažu dienu pārdomām ātri uzrakstīšu
Kārtīgi visu izplānošu un rakstīšu pa daļām
Cik daudz laika vajadzēs ieplānot prakses darbam?
Katru dienu no plkst. 9 līdz 18
Pāris stundas dienā
Pielāgojams Tavam lekciju grafikam
Nav noteikts galvenais, ka darbs izdarīts
{"name":"Kāds mērķis ir Darba likuma komentāriem? - Take the Quiz", "url":"http://www.poll-maker.com/QSQZED","txt":"Kāds mērķis ir Darba likuma komentāriem?, Prakses laikā mani pienākumi būs?, Kāds, Tavuprāt, būs atalgojums par šo darbu?","img":"http://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}