Upgrade to view all responses and remove ads. Get your first 14 days free

Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google

Marketingo vadovo testas 2019

testui
Marketingo vadovo testas skirtas pasitikrinti savo, kaip marketingo vadovo žinias.
 
Testas sudarytas pagal marketingo vadovo žinių ir kompetencijų standartą, atitinkantį tarptautinę marketingo vadovo kvalifikaciją.
 
Testą sudaro 10 klausimų. Klausimai yra sunumeruoti ir prasideda nuo 1-ojo. Kiekvienas klausimas pateikiamas atskirame puslapyje.
 
Testas yra anoniminis. Pradžioje statistikos tikslais prašome nurodyti savo patirtį, išsilavinimą bei marketingo žinių lygį.
 
Atkreipiame dėmesį - testas reikalauja susikaupimo ir apie 30 minučių jūsų laiko!
testui
Marketingo vadovo testas skirtas pasitikrinti savo, kaip marketingo vadovo žinias.
 
Testas sudarytas pagal marketingo vadovo žinių ir kompetencijų standartą, atitinkantį tarptautinę marketingo vadovo kvalifikaciją.
 
Testą sudaro 10 klausimų. Klausimai yra sunumeruoti ir prasideda nuo 1-ojo. Kiekvienas klausimas pateikiamas atskirame puslapyje.
 
Testas yra anoniminis. Pradžioje statistikos tikslais prašome nurodyti savo patirtį, išsilavinimą bei marketingo žinių lygį.
 
Atkreipiame dėmesį - testas reikalauja susikaupimo ir apie 30 minučių jūsų laiko!
Kiek metų dirbate marketingo srityje?
Neturiu patirties marketinge
Iki 2 metų
Nuo 2 iki 5 metų
Nuo 6 iki 10 Metų
10 metų ir daugiau
Kiek metų dirbate marketingo vadovu?
Neturiu marketingo vadovo patirties
Iki 2 metų
Nuo 2 iki 5 metų
Nuo 6 iki 10 metų
10 metų ir daugiau
Koks yra jūsų marketingo išsilavinimas?
Neturiu marketingo srities išsilavinimo
Marketingo bakalauras
Marketingo magistras
Verslo vadybos (ar pan.) bakalauras, apimantis marketingo discipliną
Verslo vadybos (ar pan.) magistras, apimantis marketingo discipliną
Kokia yra jūsų kvalifikacija pagal profesinę tarptautinę kvalifikaciją?
Neturiu profesinio diplomo
Esu sertifikuotas marketingo specialistas (LiMA A diplomas)
Esu sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B diplomas)
Kaip vertinate savo marketingo žinias?
Labai stipriai
Stipriai
Vidutiniškai
Silpnai
Labai silpnai
1. Nagų lako gamintojas svarsto naujo prekės ženklo įvedimą. Šiuo metu įmonė turi prekės ženklus “Agrid Professional” ir “Agrid care solutions”, kurie yra pripažinti vartotojų ir atitinka premium ir aukštesnę mainstream kategorijas rinkoje (buteliukas – atitinkamai 11,99 ir 7,99 eur). Ketinama įvesti “Booth” nagų lako prekės ženklą, kuris bus neasocijuojamas su Agrid, kainuos 3,99 eur, tačiau leis pasiekti didelį kokybės nesiekiančių, lengvai gamintoją keičiančių, kainai jautrių vartotojų segmentą. Pigesnės buteliuko medžiagos ir lako ingredientai, nedidelė populiariausių spalvų paletė (plius mažos proginės paletės), didelį srautą garantuojantys paskirstymo kanalai leis palaikyti žemą kainą ir tikėtis didelės pardavimų apimties. Konkurencija pigesniųjų prekių ženklų kategorijoje nuolat auga, vartotojai ignoruoja prekės ženklu ir pakuote suteiktus skirtumus ir laiko nagų laką gana komoditizuota preke. Kokį svarbiausią strateginės reikšmės klausimą produktų linijai ir įmonei turėtų apsvarstyti marketingo vadovas:
A. Komunikacijos kanalų klausimas: kaip informuoti/pritraukti tikslinę auditoriją ir kiek tai kainuos;
B. Esamų linijų, ypač „Agrid care solutions" kanibalizacijos, lyginant su papildomu augimu (incremental growth) klausimas (vertinant vienetais ir finansine išraiška); naudų ir pavojų analizė.
C. Gamybos kaštų klausimas. Ar įmanoma suvaldyti Booth vieneto ir pastovius kaštus, kad būtų užtikrinta pakankama kokybė vartotojui?
2. Šiuo metu gera praktika, formuluojant įmonės misiją, laikomas Ashridge misijų modelio taikymas. Kodėl?
A. Modelis leidžia įverinti ne tik esminę verslo būties prasmę ir komercinę logiką, bet ir naudas suinteresuotosioms šalims (stakeholders), vertybinius įmonės pamatus (organizacinę kultūrą), pagrindinius veiklos standartus;
B. Modelis leidžia įvardinti įmonę nuo konkurentų diferencijuojančius elemtus ir sukurti pozicionavimo teiginį;
C. Modelis itin daug dėmesio teikia vartotojams ir leidžia įmonės veiklą įmonės veiklą įvertinti pagal lūkesčių ir suvoktos gautos paslaugos kokybės prizmę;
3. Trijų žvaigždučių viešbutis Lietuvos kurortiniame miestelyje nepatenkintas veiklos rezultatais. Lyginant su konkurentais, išsiskiria žemas grįžtančiųjų vartotojų skaičius, nors objektyviai įvertinami įmonės parametrai (kainos, teikiamų paslaugų sąrašas, vieta, kambarių skaičius ir dydis, klientų/aptarnaujančių darbuotojų koeficientas) yra labai panašūs. Kokį modelį taikytų konsultantas įmonės problemai ir jos ištakoms nustatyti bei išspręsti?
A. Vieną iš prekės ženklo pozicionavimo įvertinimo modelių, pavyzdžiui, prekės ženklo asmenybės atitikties vartotojų asmenybei modelis, vertės disciplinų modelis, Points of Parity vs. Points of Difference modelis;
B. Bowman‘s strateginį laikrodį, parodantį, ką įmonė gali/turi/nori laikyti savo esminiu konkurenciniu pranašumu rinkoje;
C. Paslaugų kokybės spragų (GAPS/SERVQUAL) modelį;
4. Kuris postulatas labiausiai atitiktų McKinsey 7S modelį:
A. Daugelio įmonių strategijos nesėkmingos, nes jos siekia suderinti keletą tarpusavyje nesuderinamų konkurencinių pranašumų (žemus kaštus ir aukštą kokybę, diferenciaciją, kartais net nišiniame segmente);
B. Daugelio įmonių strategijos nesėkmingos, nes trumpuose laikotarpiuose siekiama tobulumo visose trijose vertės dimensijose (operacinis tikslumas, intymumas su vartotoju, produkto lyderystė);
C. Daugelio įmonių strategijos nesėkmingos, nes jos neįvertina, kad neįmanoma siekti aukštų rezultatų, jei su strategija atitinkamai nesuderintos ir netobulėja darbuotojų nuostatos ir žinios, infrastruktūrinės ir kitos sistemos, organizacijos struktūra;

5. Specializuota medžioklinių prekių parduotuvė „Pykšt“, išanalizavusi kanalų ir klientų konversijų duomenis, nusprendė atsisakyti popierinio katalogo (žurnalo), kurio gale būdavo spausdinama užsakymo forma, nes 2015 metais tiesiogiai iš katalogo buvo vos kelios dešimtys tokių užsakymų. Katalogas būdavo siunčiamas esamiems klientams pagal duomenų bazę, dalijamas remiamuose medžiotojų renginiuose, per partnerius, taip pat parduotuvėje. Vertinant 2016 metų rezultatus buvo pastebėta, kad pardavimai neaugo: nežiūrint kitų marketingo veiklų, sumažėjo nuolatinių klientų krepšeliai, mažiau atsirado naujų vartotojų. Objektyvių išorinių priežasčių (konkurentų veiksmų, ekonominio nuosmukio, medžioklės interesų mažėjimo) nebuvo. Kokia galima marketingo vadovo klaida:

A. Vertinti kanalo naudingumą tik pagal priskiriamas konversijas. Katalogui, kaip kanalui, turėtų būti priskirtas „attention, interest, desire“, bet ne „action“;
B. Atsisakius katalogo, reikėjo dvigubai sustiprinti reklaminį triukšmą kituose kanaluose (internete, telemarketinge), bet tai nebuvo padaryta;
C. Reikėjo įvertinti, kokio dydžio krepšeliai užsakomi iš katalogo. Jei jų vidurkis reikšmingai didesnis nei iš kitų kanalų, reikėjo palikti katalogą;

6. “Good Cook Idea”, lengvai pagaminamų parengtų padažų ir kitų kulinarijos sprendimų prekės ženklas, užima 70 procentų rinkos šioje kategorijoje. Artimiausias konkurentas, „Brean“, turi beveik 26 procentus rinkos. Likę keli procentai padalijami pavieniams menkai žinomiems rinkos žaidėjams arba netiesioginiams pakaitalams. Konsultantas siūlo prekės ženklą „Good Cook Idea“ pozicionuoti per dvi linijas: „sveika“ ir „lengva pagaminti“, kurios yra generiškai svarbios ir būdingos kategorijai. Tačiau prekės ženklo vadovas norėtų ko nors netikėtesnio, originalesnio, labiau diferencijuojančio. Kuris – konsultantas ar vadovas – yra teisus pagal Points of Parity / Points of Difference (Atitikties arba diferenciacijos taškų) modelį?

A. prekės ženklo vadovas. Prekių ženklai visada turi turėti aiškiai išsakytą Point of Difference (diferenciacijos tašką), kitaip jie nebus konkurencingi;
B. konsultantas. Didelę rinkos dalį užimantys prekių ženklai, kurie iš esmės yra asocijuojami su kategorija, turi pozicionuotis pagal Points of Parity (atitikties tašką) ir, kol rinkos padėtis palanki, save siekti įtvirtinti pačiose svarbiausiose (net ir generinėse) pozicionavimo linijose;
7. Ką leidžia analizuoti klientų piramidė?
A. klientų grupes pagal pelningumą (ar kitą metriką) ir skirtingo lygio/tipo resursų sutelkimą į skirtingas klientų grupes;
B. kliento kelionę nuo informacijos apie įmonę gavimo iki paslaugos proceso ir tolesnių veiksmų po paslaugos gavimo (pvz., WOM);
C. potencialių klientų išrangavimą pagal siekiamybę pritraukti juos iš konkurentų ir pritraukimo veiksmų priderinimą;

8. Įmonė „Ilgas plaukas“ prekiauja brangiomis importuotomis aukštos kokybės šunų kailių priežiūros priemonėmis Lietuvoje. Speciali linija „Gross“ yra skirta itin sudėtingos priežiūros reikalaujančių šunų plaukams – paprastai stambių veislių ilgaplaukiams storakailiams šunims, pvz., koliams, afganų kurtams, bobteilams. Kokia makro tendencija kelia didžiausią grėsmę tokiems produktams:

A. ekonominė. Žmonės po krizės, net ir turėdami pinigų, atsargiau juos leidžia ir nenori pirkti brangių profesionalių priemonių šunims;
B. demografinė. Mažėja gyventojų, o atitinkamai ir augintinių skaičius;
C. socialinė. Nors veislynų ir registruotų šunų daugėja, per pastarąjį dešimtmetį smarkiai sumažėjo stambių ilgaplaukių veislių populiarumas: Lietuvoje aktyvūs vos po keletą kolių, afganų kurtų, bobteilų veislynų ir panašių veislių veislynų;
D. technologinė. Įvairūs lyginantys, purinantys, šukuojantys prietaisai skelbiasi galintys iš dalies pakeisti priemones ir rankų darbą;

9. Degtinės gamintojas ketina įvesti naują degtinės prekės ženklą mainstream kategorijoje. Nustatyta, kad skoniu, gamybos procesu, objektyviomis savybėmis gėrimas yra panašus arba vos pranašesnis nei būsimi artimiausi konkurentai, kurių yra daug ir kurie pozicionuojami per šias savybes arba per „istoriją“ (senas, pripažintas, patikrintas prekės ženklas). Kokio pozicionavimo principo turėtų laikytis prekės ženklas:

A. santykinio pranašumo: pozicionuoti, kad prekės ženklas laikosi patikrinto proceso, kuris leidžia išgauti objektyviai arba suvokimiškai geresnes degtinės savybes (grynumas, švelnumas);
B. idealaus taško: ieškoti, kas vartotojui būtų idealios skonio ar kitos savybės, ir komunikuoti, kad prekės ženklas jas gerai atitinka („nei per daug, nei per mažai“);
C. ieškoti nepanaudotos pozicionavimo ašies, atsitraukiant nuo skonio ir kitų objektyviai pamatuojamų savybių (pvz., socialinis vartotojo identitetas, unikalumas);
10. Internetinės reklamos sprendimų įmonė svarsto, kurią alternatyvą - Rygą ar Taliną – pasirinkti artimiausiai plėtrai. Surinkta ir ekspertiškai įvertinta tokia informacija:
 
    Ryga Talinas
Konkurencingumas (žemesnis - aukštesnis balas) 0,3 8 7
Įmonių, pereinančių į online sprendimus, potencialas 0,3 7 8
Geografinis atstumas 0,1 10 8
Vietinės darbo jėgos kaštai (mažesni - aukštesnis balas) 0,2 8 6
Esamas pradinis partnerių tinklas ir pažintys 0,1 6 9
 
Kuri alternatyva bus pasirinkta?
A. Ryga
B. Talinas
Kaip įvertintumėte savo žinias?
Visus atsakymus žinojau
Nebuvau garantuotas dėl kelių klausimų
Dalį atsakymų spėjau
Daug atsakymų nežinojau
{"name":"Marketingo vadovo testas 2019", "url":"https://www.poll-maker.com/QQB0385","txt":"Marketingo vadovo testas skirtas pasitikrinti savo, kaip marketingo vadovo žinias.     Testas sudarytas pagal marketingo vadovo žinių ir kompetencijų standartą, atitinkant tarptautinę marketingo vadovo kvalifikaciją.   Testą sudaro 15 klausimų. Klausimai yra sunumeruoti ir prasideda nuo 1-ojo. Kiekvienas klausimas pateikiamas  atskirame puslapyje. Perskaitykite užduotį ir atsakykite į klausimą, atsakius bus pateiktas teisingas atsakymas ir paaiškinimas.   Testas yra anoniminis. Pradžioje statistikos tikslais prašome nurodyti savo patirtį, išsilavinimą bei marketingo žinių lygį.   Atkreipiame dėmesį - testas reikalauja susikaupimo ir apie 30 minučių jūsų laiko!, Kiek metų dirbate marketingo srityje?, Kiek metų dirbate marketingo vadovu?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}