Upgrade to view all responses and remove ads. Get your first 14 days free

Manage existing polls/surveys, Custom Templates, Better Security, Data Exports and much more

Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google

Testi oma teadmisi tööohutusest

Töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamine, töö kohandamine igaühe võimete järgi ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine tervisekahjustuse vältimiseks on
tööohutus
töötervishoid
töökeskkond
Töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi rakendamine sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab teha tööd tervist ohtu seadmata on
tööohutus
töötervishoid
töökeskkond
Ümbrus, milles inimene töötab, on
tööohutus
töötervishoid
töökeskkond
Töökoha kujundab ja sisustab
töötaja
tööandja
Müra, vibratsioon, õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur, seadmete liikuvad osad jt on
füüsikalised
psühholoogilised
füsioloogilised
bioloogilised
Füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ning üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni on
füüsikalised
psühholoogilised
füsioloogilised
keemilised
Monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis
füüsikalised
psühholoogilised
füsioloogilised
bioloogilised
Ergonoomia (ergonoomika)on
keha füsioloogiline hoiak
töökoha kujundamine
töövahendite ja tingimuste kohandamisele vastavalt inimese vajadusele
0
{"name":"Testi oma teadmisi tööohutusest - Take the Quiz", "url":"http://www.poll-maker.com/Q9SL19","txt":"Töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamine, töö kohandamine igaühe võimete järgi ning töötaja füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine tervisekahjustuse vältimiseks on, Töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi rakendamine sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab teha tööd tervist ohtu seadmata on, Ümbrus, milles inimene töötab, on","img":"http://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}